VNE thoái vốn 4 công ty con, chuyển nhượng dự án

Gốc
VNE cũng tiến hành bán đất tại Dự án khu đô thị mới Mỹ Thượng với giá dự kiến hơn 200 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Mã: VNE - HoSE) công bố tái cấu trúc và cơ cấu tài sản doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, công ty sẽ chuyển nhượng 68.375 m2 đất tại Dự án khu đô thị mới Mỹ Thượng với giá chuyển nhượng dự kiến 200,74 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua việc thực hiện quyền cổ đông để chuyển nhượng một số dự án, tài sản tại 2 công ty con: CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO và CTCP Du lịch Xanh Huế. Dự kiến, tổng giá trị chuyển nhượng là 623,94 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuê về 174,75 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền VNE dự kiến thu về 533,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT còn cháo bán công khai toàn bộ phần vốn tại 4 công ty con. Lý do các công ty này kinh doanh không hiệu quả, lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ làm ảnh hưởng hình ảnh của VNE.

VNE thoái vốn 4 công ty con, chuyển nhượng dự án - Ảnh 1

VNE thành lập Ban tái cấu trúc do ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Phương án thực hiện tái cấu trúc được thực hiện từ quý IV/2015 đến hết năm 2016.

Khổng Chiêm

Tin nóng

Tin mới