VNE trả cổ tức và phát hành thêm CP

Gốc
Cty CP xây dựng điện Việt Nam (mã CK: VNE) sẽ thực hiện phát hành CP tăng vốn từ 320 tỉ đồng lên 637,2 tỉ đồng. Trong đó, VNE sẽ trả cổ tức 20% bằng CP, tương đương cứ 100 CP sẽ được nhận thêm 20 CP.

Số còn lại được phát hành cho cổ đông với tỉ lệ 10:8 với giá bằng mệnh giá. VNE ngày 27.5 đã tăng giá kịch trần lên mức 19.200đ/CP.

Tin nóng

Tin mới