(Vietstock) – Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về CTCP Xây dựng Điện Việt Nam - VIVECO đã bán tổng cộng 314,000 cổ phiếu tại các công ty có mã chứng khoán VE1 và VE9.

Cụ thể, VNECO đã bán xong 220,000 cp của CTCP Xây dựng Vneco 1 (HNX: VE1) từ ngày 19/10. Hiện VNECO còn nắm giữ 622,490 cp, chiếm 20.75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân của VE1. Bên cạnh đó, VNECO cũng đã bán xong 94,000 cp của CTCP Xây dựng điện Vneco 9 (HNX: VE9). Sau khi giao dịch kết thúc từ 19/10, số cổ phần của VNECO tại VE9 giảm xuống còn 662,210 CP chiếm 21.36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân của VE9.