Theo phương án tái cấu trúc đã được HĐQT của VNECO thông qua, Tổng công ty dự kiến sẽ thu về 824 tỷ đồng tiền chuyển nhượng tài sản. Đồng thời, VNE cũng sẽ thoái vốn tại 4 đơn vị kinh doanh không hiệu quả.

VNECO du kien thu ve 824 ty dong tu ban tai san - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE - VNECO) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tái cấu trúc công ty con và cơ cấu tài sản của Tổng công ty.

Thứ nhất, VNECO sẽ chuyển nhượng 68.375 m2 đất thuộc dự án khu đô thị mới Mỹ Thượng với giá trị chuyển nhượng dự kiến 200,74 tỷ đồng. Đây là tài sản thuộc Tổng công ty.

Thứ hai, VNECO sẽ thông qua ĐHĐCĐ/HĐQT các công ty con để thực hiện quyền cổ đông của công ty mẹ về việc xem xét và quyết định chuyển nhượng một số tài sản, dự án tại CTCP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO và CTCP Du lịch Xanh Huế để tái cơ cấu lại hoạt động theo đúng định hướng của công ty mẹ.

Theo dự kiến của VNECO, tổng giá trị chuyển nhượng thu được từ 2 công ty con nêu trên là 623,94 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến là 174,75 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng sẽ giúp dòng tiền của VNECO thu về 533,5 tỷ đồng.

Thứ ba, VNECO sẽ chào bán công khai toàn bộ phần vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết với lý do các đơn vị này đã hoạt động kinh doanh không hiệu quả, lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ và ảnh hưởng tới hình ảnh của Tổng công ty.

VNECO du kien thu ve 824 ty dong tu ban tai san - Anh 2

Thời gian thực hiện phương án tái cơ cấu tài sản và đầu tư tài chính sẽ được thực hiện trong thời gian từ quý IV/2015 đến hết năm 2016.

VNECO đã thành lập Ban tái cấu trúc với nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiết để triển khai phương án thực hiện. Trong đó, ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban.

LÊ HẢI