Thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

Thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

Việt Nam tính tích hợp ví điện tử lên ứng dụng công dân số quốc gia VneID

Việt Nam tính tích hợp ví điện tử lên ứng dụng công dân số quốc gia VneID

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

Có được dùng tài khoản định danh cá nhân khi làm thủ tục chứng thực?

Có được dùng tài khoản định danh cá nhân khi làm thủ tục chứng thực?

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Bảo mật thông tin cá nhân trên tài khoản định danh điện tử

Bảo mật thông tin cá nhân trên tài khoản định danh điện tử

NAPAS và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

NAPAS và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

Công dân không nhận được những tiện ích này nếu không cài ứng dụng định danh điện tử VNeID

Công dân không nhận được những tiện ích này nếu không cài ứng dụng định danh điện tử VNeID

Những đối tượng nào được cấp tài khoản định danh điện tử?

Những đối tượng nào được cấp tài khoản định danh điện tử?

NAPAS và Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

NAPAS và Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

Quy định mới về định danh điện tử và xác thực điện tử

Quy định mới về định danh điện tử và xác thực điện tử

Một số lưu ý khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử để tránh bị lộ thông tin

Một số lưu ý khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử để tránh bị lộ thông tin

Người điều khiển phương tiện vẫn cần mang theo bằng lái

Người điều khiển phương tiện vẫn cần mang theo bằng lái

Cần lưu ý những việc này khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại để tránh rủi ro bị lộ thông tin

Cần lưu ý những việc này khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại để tránh rủi ro bị lộ thông tin

Cấp định danh điện tử khó khi công dân không có số điện thoại chính chủ

Cấp định danh điện tử khó khi công dân không có số điện thoại chính chủ

Làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử đơn giản, nhanh chóng

Làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử đơn giản, nhanh chóng

Người dân có thể lấy số định danh cá nhân ở đâu?

Người dân có thể lấy số định danh cá nhân ở đâu?