VNF: TMS kiên trì đăng ký mua 787,700 cp sau nhiều lần thất bại

Gốc
CTCP Transimex-Saigon (HOSE: TMS) tiếp tục đăng ký mua 787,700 cp của CTCP Vinafreight (HNX: VNF) theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Đã có rất nhiều lần TMS thất bại trong việc mua 787,700 cp VNF.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Transimex-Saigon
- Mã chứng khoán: VNF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,068,300 cp (tỷ lệ 37.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 cp (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 787,700 cp
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2015./.

Tin nóng

Tin mới