VNI: Vợ Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đăng ký bán 36,000 cp

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả và giao dịch tiếp cổ phiếu của cổ đông liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Bất động sản Viên Nam (HOSE: VNI).

*Tên người đăng ký giao dịch: Tô Kim Hoa *Mã chứng khoán giao dịch: VNI *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hồ Đắc Hưng *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Mẹ *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 2,283,635 cp (tỷ lệ 21,63%) *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 36,300 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36,300 cp *Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 36,300 cp *Lý do không thực hiện giao dịch: chưa cần gấp cho chi tiêu việc nhà *Ngày kết thúc giao dịch: ngày 10/10/2009 Thông báo đăng ký bán tiếp của cổ đông Tô Kim Hoa *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 36,300 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán tiếp: 36,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 300 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cho việc nhà *Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 23/10/2009 đến ngày 22/10/2010

Tin nóng

Tin mới