VNISA phía Nam triển khai kế hoạch năm 2009

Gốc
Ngày 27/3/2009, tại TP.HCM, chi hội An Toàn Thông Tin (ATTT) phía Nam (VNISA phía Nam) đã họp mặt đầu năm và triển khai kế hoạch năm 2009.

Tin nóng

Tin mới