VNM: 21.10, giao dịch bổ sung 175.624.990 CP

Gốc
HoSE thông báo, ngày 21.10 tới sở sẽ đưa vào niêm yết và giao dịch CP phát hành thêm của CTCP Sữa Việt Nam (mã CK: VNM). Theo đó, VNM được niêm yết và giao dịch bổ sung 175.624.990 CP phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng.

(LĐ) - Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.756.249.900.000 đồng. Đây là số CP Cty phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ là 1:1. N.M

Tin nóng

Tin mới