Nhà đầu tư đã rót 3,99 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 09-13/01/2017, đánh dấu 2 tuần hút vốn liên tiếp, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 09-13/01/2017

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 1

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm đến nay

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 2

Cụ thể, nhà đầu tư đã rót lần lượt 2 triệu USD và 1,33 triệu USD vào VNM ETF trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba, trước khi “nghỉ xả hơi” trong 2 phiên tiếp theo, và rót thêm 0,67 triệu USD trong ngày thứ Sáu, nâng tổng lượng vốn hút vào từ đầu năm đến nay lên 4,66 triệu USD.

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF tại ngày 13/01/2016 đã ở mức 20,2 triệu ccq, cao hơn so mức 20,05 triệu ccq tại ngày 09/01.

Tại ngày 13/01/2017, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 270,7 triệu USD, cao hơn so mức 265,8 triệu USD tại ngày 09/01. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 13/01 đạt 13,40 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 13,26 USD/ccq tại ngày 09/01. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ tăng từ 13,32 USD/ccq lên 13,51 USD/ccq./.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 09-13/01/2017

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 3

Nhà đầu tư đã rót 3,99 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 09-13/01/2017, đánh dấu 2 tuần hút vốn liên tiếp, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 09-13/01/2017

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 4

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm đến nay

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 5

Cụ thể, nhà đầu tư đã rót lần lượt 2 triệu USD và 1,33 triệu USD vào VNM ETF trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba, trước khi “nghỉ xả hơi” trong 2 phiên tiếp theo, và rót thêm 0,67 triệu USD trong ngày thứ Sáu, nâng tổng lượng vốn hút vào từ đầu năm đến nay lên 4,66 triệu USD.

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF tại ngày 13/01/2016 đã ở mức 20,2 triệu ccq, cao hơn so mức 20,05 triệu ccq tại ngày 09/01.

Tại ngày 13/01/2017, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 270,7 triệu USD, cao hơn so mức 265,8 triệu USD tại ngày 09/01. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 13/01 đạt 13,40 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 13,26 USD/ccq tại ngày 09/01. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ tăng từ 13,32 USD/ccq lên 13,51 USD/ccq./.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 09-13/01/2017

VNM ETF hut rong trong 2 tuan dau 2017 - Anh 6