CTCP sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2008 chưa có kiểm toán. Theo đó, các chỉ tiêu đạt được của Cty đều vượt kế hoạch.