Theo ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm mạng Bkis, 1.493 virus mới được đơn vị này cập nhật trong tháng 3 đều có xuất xứ từ nước ngoài, trong đó nhiều nhất là các virus xuất xứ từ Trung Quốc, Mỹ, Ukraine và Nga.