Quân Taliban đã tấn công vào các tháp viễn thông khiến cho các công ty điện thoại di động buộc phải đóng cửa dịch vụ tại miền nam Afghanistan, khiến cho hàng trăm nghìn người lâm vào tình trạng mất liên lạc.