Hiện đang có 3 nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham vọng biến hệ thống tàu điện ngầm của London (Anh) trở thành một hệ thống mạng chia sẻ nhạc số.