20 bảng Anh cho một ngày làm người mẫu khỏa thân cho bức tranh nude nổi tiếng của Lucian Freud, đó là những gì Sue Tilley nhận được. Tuy nhiên, nguyên mẫu của bức tranh cho biết cô làm điều này không phải vì tiền.