(VnMedia) - Chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập Nhật Bản rút lại đơn từ chức

Gốc
Ông Ichiro Ozawa, lãnh đảo Đảng Dân chủ đối lập Nhật Bản vừa rút lại đơn xin từ chức theo lời thỉnh cầu của các đồng sự, các quan chức cho hay.

Tin nóng

Tin mới