Do có mâu thuẫn trong việc cạnh tranh cung cấp tiếp viên karaoke, một số đối tượng đã mang dao đến nhà đối thủ để “giải quyết”. Không gặp đối thủ ở nhà, nhóm này đã hành hung tiếp viên, chém xe máy để bên ngoài.