Ngày 18/1/2008, hãng Ericsson đã công bố thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Với việc thành lập công ty này, Ericsson hy vọng sẽ đáp ứng và hỗ trợ tốt hơn nữa các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam.