Sau hơn một tháng thử nghiệm, từ ngày 27/3/2008, Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT chính thức cung cấp dịch vụ Gapit Keywordz, một giải pháp tiếp thị trên điện thoại di động mới nhất tại Việt Nam.