(VnMedia) - Hapro cam kết giá hàng hóa không tăng mạnh

Gốc
Theo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), dự kiến trong đợt phục vụ tết năm nay, doanh thu bán hàng của Hapro sẽ đạt khoảng 450 tỷ đồng. Lượng hàng hóa Tổng Công ty đã dự trữ trị giá khoảng 400 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2007.

Tin nóng

Tin mới