Iran đang yêu cầu Liên Hợp Quốc bồi thường cho các tổn thất gây ra do những lệnh trừng phạt mà LHQ đang áp đặt lên nước này vì đã từ chối ngừng làm giàu uranium. Theo Tehran đó là những lệnh trừng phạt bất hợp pháp.