Có vẻ như Microsoft đã thay đổi thái độ của mình đối với các nhà phát triển phần mềm nguồn mở, đối tượng mà một thời CEO hãng này từng gọi với cụm từ miệt thị - "mầm mống ung thư".