Sau đây là một số mẫu laptop có giá dưới 1000USD được Tạp chí PCWorld bình chọn là tốt nhất theo các tiêu chí giá cả, hiệu suất, sự tiện dụng....