Nhà sản xuất Super Talent Technology (Mỹ) vừa công bố mẫu ổ cứng trạng thái rắn (SSD) mỏng nhất đầu tiên thế giới có dung lượng 256GB.