Người ta thường nghĩ rằng tình yêu lãng mạn qua mạng chỉ dành riêng cho giới trẻ - những người được sinh ra trong thời cách mạng Internet - nhưng trường hợp sau đây sẽ chứng minh quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm...