Quốc hội châu Âu vừa thông qua dự án hệ thống định vị vệ tinh Galileo, một trong những dự án công nghệ tham vọng nhất của EU từ xưa tới nay.