Trung Quốc vừa thúc giục Iran nối lại đàm phán với cộng đồng quốc tế trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những bất đồng kéo dài trong vấn đề hạt nhân của nước này.