(VnMedia) - Xuất hiện mã khai thác lỗi chết người Vista, XP

Gốc
Hãng bảo mật Immunity hôm qua (17/1) đã cho phát hành mã khai thác một lỗi bảo mật chết người trong Windows mới được Microsoft cho khắc phục gần đây.

Tin nóng

Tin mới