VNPAY được thực hiện thí điểm dịch vụ thanh toán

Gốc
Ngày 30/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-NHNN cho phép Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (Công ty VNPAY) được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán Ví điện tử VnMart thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Tin nóng

Tin mới