(VnMedia) - Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2009 lần đầu tiên đã thực hiện nối mạng truyền hình trực tuyến. Với vai trò là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cho phiên họp này, VNPT được đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.