(HNM) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, VNPT đã sẵn sàng về cơ sở hạ tầng mạng viễn thông phục vụ phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ lần đầu tiên thực hiện với hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến (khai mạc ngày 30-3).