(VEN) - Nghị định số 25 hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông vừa được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây quy định, một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thuộc danh mục quy định thì không được sở hữu trên 20% tại một đơn vị khác cùng lĩnh vực.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện sở hữu 100% vốn đồng thời ở 2 mạng di động lớn nhất hiện nay là MobiFone và VinaPhone. Như vậy, VNPT sẽ buộc phải thoái vốn tại một trong 2 đơn vị này xuống dưới 20% hoặc hợp nhất thành một mạng di động duy nhất, hoặc bán cổ phần cho các công ty thành viên… Trước đó, VNPT đã có kế hoạch cổ phần hóa Mobifone, và theo Nghị định mới, sau khi cổ phần hóa thì VNPT cũng không nắm quá 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của Mobifone. Tuy nhiên, nghị định vẫn cho phép các công ty con của tập đoàn này được quyền mua cổ phần của MobiFone. Giới chuyên gia đầu tư phỏng đoán, MobiFone sẽ thực hiện một đợt chào bán cực lớn ra công chúng và đối tác chiến lược để giảm tỷ lệ sở hữu của VNPT xuống dưới 20%./. Hoàng Hằng