VNPT thoái 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành

Gốc
KTĐT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang trình Chính phủ kế hoạch thoái 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành. VNPT đang góp vốn đầu tư vào 85 công ty CP và TNHH ở các lĩnh vực bưu chính - viễn thông; ngân hàng; bất động sản…

Tổng doanh thu năm 2010 từ các doanh nghiệp VNPT góp vốn đạt 7.300 tỷ đồng, chưa bằng 1/6 lần doanh thu của MobiFone, đơn vị VNPT sở hữu 100% vốn.

Trước đó, VNPT đã bán đấu giá quyền mua 25 triệu cổ phần tại Maritime Bank (VNPT sở hữu 12,53% vốn); giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty Truyền thông VMG từ 36% xuống 29%; Công ty CP Bưu chính - Viễn thông Sài Gòn từ 14,4% xuống còn 11%.

Tin nóng

Tin mới