VnReview mở chuyên mục Đánh giá theo yêu cầu

Gốc
Bạn đọc thân mến!

Bắt đầu từ tháng 3/2014, VnReview mở chuyên mục Đánh giá theo yêu cầu, với mong muốn đáp ứng gần nhất, sát nhất với nhu cầu tìm hiểu chất lượng các sản phẩm công nghệ và gia dụng của bạn đọc.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có nhu cầu đánh giá sản phẩm nào, xin mời gửi yêu cầu đánh giá tới VnReview thông qua nút Đề nghị đánh giá màu xanh có ở bên phải phía trên của trang web VnReview.

Hãy gửi yêu cầu của bạn bằng cách bấm vào nút Đề nghị đánh giá màu xanh phía tay phải

BBT VnReview sẽ xem xét các yêu cầu đánh giá và lựa chọn sản phẩm nào được nhiều người quan tâm và có thể ưu tiên thực hiện sớm để tiến hành đánh giá sản phẩm đó.

Trân trọng

BBT VnReview

Tin nóng

Tin mới