(Vietstock) - CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) cho biết ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 10/03 và ngày đăng ký cuối cùng vào 12/03 đế tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

Theo đó, công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 27/03, địa điểm sẽ được thông báo sau. Công ty cho biết các tờ trình tại Đại hội lần này xoay quanh các nội dung về việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lê 300 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1, nâng mức chi trả cổ tức năm 2009 từ 20% lên 22%, vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2010...