Kết thúc đợt giao dịch 13 -20/11/2015, do điều kiện thị trường không phù hợp nên Quỹ đầu tư Việt Nam chưa bán thành công toàn bộ 500,000 cp của CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) theo phương thức khớp lệnh như đã đăng ký giao dịch.

Cụ thể, Quỹ Đầu tư Việt Nam chỉ bán được 19,000 cp trong tổng số 500,000 cp đăng ký trước đó. Theo đó, quỹ này giảm sở hữu xuống 6,089,044 cp của VNS, tương đương 8.97% lượng cổ phần đang lưu hành.

Tài liệu đính kèm:
20151125_20151125 - VNS - KQGD cp co dong noi bo.pdf