Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) đã được ký kết hôm 16/10/2007 tại Hà Nội.