Theo BCTC hợp nhất quý 4/2015, CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT) đạt doanh thu gần 218 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn, cùng với chi phí tài chính tăng, đã khiến lãi ròng của VNT giảm gần 11% xuống còn 5.3 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của công ty đạt 217.7 tỷ đồng, "nhích" nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng tăng tới gần 3% đã kéo lãi gộp quay đầu giảm 17% chỉ còn 14.7 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ hơn 8% về mức dưới 6%.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận kết quả "đi xuống" với mức doanh thu chỉ đạt 1.7 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 4 năm trước, trong khi chi phí lại "nhảy vọt " lên con số 2.4 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ, do phải chịu khoản lỗ gần 2.4 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá.

Kết thúc quý 4, mặc dù đã cắt giảm chi phí bán hàng hơn 14% xuống còn gần 7.7 tỷ đồng, lãi ròng của VNT vẫn giảm tới gần 11% so với cùng kỳ, chỉ còn 5.3 tỷ đồng.

Tổng kết cả năm 2015, tổng doanh thu của công ty đạt gần 779 tỷ đồng, tăng gần 11% so với kết quả năm 2014 và vượt kế hoạch tới gần 56%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính ở mức 7.1 tỷ đồng, tăng "đột biến" so với con số 1.4 tỷ năm trước, đồng thời chi phí quản lý tăng hơn 17%, đã kéo lãi trước thuế giảm hơn 6% xuống còn 36.7 tỷ đồng. Dù vậy với kết quả đó, VNT vẫn vượt chỉ tiêu đề ra hơn 22%.

VNT: Lo ty gia, lai rong quy 4 giam 11% cung ky - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
VNT_2016.2.3_b73c0ef_BCTC_HOP_NHAT_Q4.2015.pdf
VNT_2016.2.3_6a1e2c0_GIAI_TRINH_HOP_NHAT_q4.2015.pdf