(ĐTCK-online) Thông tin từ HOSE cho biết, bà Bùi Thị Thanh Vân, vợ ông Lê Thuận Khương, thành viên HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) đã bán xong toàn bộ 6.933 cổ phiếu PET nắm giữ.

Bên cạnh đó, HOSE còn thông báo, bà Nguyễn Thị Hồng Phước, vợ ông Cái Hồng Thu, ủy viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 2 (HT2) đăng ký bán toàn bộ 15.070 cổ phiếu HT2. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 19/10 đến ngày 31/12. Mặt khác, bà Hoàng Thị Vui, vợ ông Đỗ Văn Cường, thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu và đã bán xong 18.000 cổ phiếu BCI nắm giữ. Sau giao dịch bà Vui nắm giữ 9.000 cổ phiếu BCI.