* Chồng đặt báo xuống, nhìn vợ nói: “Anh đọc thấy ở Braxin, phụ nữ trả nam giới bảy đô la mỗi lần nam giới nằm với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua. Anh sẽ đi chuyến tàu biển gần nhất”!

Vợ kêu lên: “Em đi với anh”.

- Anh cần em làm gì kia chứ? - chồng phản đối.

Vợ cãi: “Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng”.

* Lúc chồng đi làm, cậu con trai lên bốn nói với mẹ: “Lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị Sên lên gác và...”.

Mẹ cậu ngăn lại, bảo: “Để tối, lúc bố về con hãy kể nốt”.

Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói: “Bobby, bây gờ con có thể kể nốt câu chuyện”.

Vâng, bố đưa chị Sên lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Charlic lúc bố đi câu cá ấy.

K.T (sưu tầm)