24H.COM.VN - Hôm thứ 3 Tom Cruise cao hơn vợ, hôm chủ nhật Katie lại cao hơn chồng. Thật khó mà biết chiều cao chính xác của cặp đôi nổi danh này.