Vờ giúp để... hiếp?

Gốc
Giadinh.net - Thấy chị Đ. đang vác lúa, đối tượng Lăng hăng hái đến vác giúp, tới chỗ vắng vẻ, Lăng bèn khống chế chị Đ. và giở trò đồi bại.

Tin nóng

Tin mới