Thấy phụ nữ nào đi xe một mình, Trọng và Vũ vờ đi chậm lại hỏi đường, giật dây chuyền rồi "tẩu"…