Luật Biểu tình: Chưa đủ chất lượng thì chưa trình ra Quốc hội

Luật Biểu tình: Chưa đủ chất lượng thì chưa trình ra Quốc hội

Việc cho ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội cũng được báo chí quan tâm...

96 liên quan

Ông Võ Kim Cự nghĩ nhiều, sức khỏe suy yếu

Ông Võ Kim Cự nghĩ nhiều, sức khỏe suy yếu

Khi ông Võ Kim Cự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 thì chưa có kết luận nguyên nhân cá chết do...

96 liên quan

'Bị kỷ luật, tinh thần yếu đi, ông Cự xin thôi đại biểu Quốc hội'

'Bị kỷ luật, tinh thần yếu đi, ông Cự xin thôi đại biểu Quốc hội'

“Do ông Cự vừa bị kỷ luật cộng với tinh thần yếu đi, xét thấy không hoàn thành nhiệm vụ thì xin thôi đại biểu...

96 liên quan

'Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe'

'Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe'

Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 3, Quốc hội...

96 liên quan

Tổng Thư ký QH: Ông Võ Kim Cự xin thôi vì sức khỏe là bình thường

Tổng Thư ký QH: Ông Võ Kim Cự xin thôi vì sức khỏe là bình thường

"Sức khỏe của con người có thể nay khỏe mai yếu là bình thường. Ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi, Ủy ban...

96 liên quan

Bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ suy sụp, sức khỏe yếu

Bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ suy sụp, sức khỏe yếu

Sau khi bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ nhiều, suy sụp, sức khỏe yếu nên xin thôi ĐBQH và Thường vụ QH đã...

96 liên quan

Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?

Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?

Sau khi bị kỷ luật, cộng thêm các yếu tố sức khỏe, suy sụp tinh thần, thấy không đủ điều kiện, ông Võ Kim Cự...

96 liên quan

Tổng thư ký Quốc hội: Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu vì lý do sức khỏe

Tổng thư ký Quốc hội: Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu vì lý do sức khỏe

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, khi ông Võ Kim Cự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 thì chưa có...

96 liên quan

Ông Đinh La Thăng có đơn xin về Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa

Ông Đinh La Thăng có đơn xin về Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hạnh Phúc:"Ông Đinh La Thăng xin chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đoàn...

96 liên quan

Quốc hội 'mất' 5 ĐBQH, tại sao không cần bầu bổ sung?

Quốc hội 'mất' 5 ĐBQH, tại sao không cần bầu bổ sung?

Tại buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, báo chí quan tâm đến công tác đại biểu...

96 liên quan

Chấp thuận ông Võ Kim Cự thôi ĐBQH và ông Đinh La Thăng chuyển về đoàn ĐBQH Thanh Hóa

Chấp thuận ông Võ Kim Cự thôi ĐBQH và ông Đinh La Thăng chuyển về đoàn ĐBQH Thanh Hóa

Văn phòng Quốc hội trả lời về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự và việc ông Đinh...

96 liên quan