Tôi sinh năm 1981, yêu một người con trai nhỏ hơn mình 3 tuổi. Chúng tôi dự định sang năm sẽ kết hôn nhưng hiện đang gặp sự phản đối từ phía gia đình. Họ bảo sự cách biệt về tuổi sẽ làm cho chúng tôi khó hòa hợp, ngoài ra tuổi chúng tôi cũng "kỵ" nhau, cưới về làm ăn không khá được.