Đồng chí Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai có Chủ tịch mới

Tỉnh Gia Lai có Chủ tịch mới

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Gia Lai có tân chủ tịch UBND tỉnh

Gia Lai có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Kỳ lạ về hơn 1.400 sổ đỏ tại dự án sân golf nghìn tỷ FLC

Kỳ lạ về hơn 1.400 sổ đỏ tại dự án sân golf nghìn tỷ FLC

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và kỷ luật cảnh cáo 4 lãnh đạo

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và kỷ luật cảnh cáo 4 lãnh đạo

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành

Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành