(aFamily)- Ngày nghỉ, muốn ở nhà quây quần cùng vợ nhưng vì cái tật hay nói nhiều của Nhung mà Tuấn lại đành bỏ sang tá túc nhà bạn cho đỡ đau đầu.