Võ sư Flores đòi tỉ thí với Nam Huỳnh Đạo: Cơ quan chức năng nói gì?

Gốc
Tổng cục TDTTvà Sở VH&TT Hà Nội đã tìm hiểu về 2 cuộc tỉ thí giữa võ sư Pierre Francois Flores với võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Trần Lê Hoài Linh diễn những ngày gần đây.

Tin nóng

Tin mới