Võ Việt Chung thiết kế cho Hoa hậu Quý bà 2009

Gốc
Võ Việt Chung vừa nhận lời mời thiết kế cho các Hoa hậu Quý bà Thế giới.

Tin nóng

Tin mới