Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vóc dáng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tuổi

Gốc

(HNM) - Đích hướng tới 2010 của Hà Nội là gì? Đó là Hà Nội phải đi đầu trong phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế, trong CNH - HĐH, xây dựng và quản lý đô thị; đi đầu trong xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/156623